Izsoles
Izsoles
Izsoles tiek rīkotas gaļas šķirņu buļļiem un telēm līdz 12 mēnešu vecumam. Izsoles sākums 11:00. Izsoļu nams ir atvērts dzīvnieku apskatei no 10:00.
Informācija saimniekiem

Informācija saimniekiem, kuri vēlas savus liellopus pārdot izmantojot izsoles nama pakalpojumu:

 • Dzīvniekam jābūt ausīs abām krotālijām.
 • Izsoles namā tiek pārdoti visi gaļas liellopu bullīši un to krustojumi ieskaitot (XG un XX) tas pats attiecas uz telītēm
 • Saimniekam jānodrošina, lai dienā, kad dzīvnieki tiks vesti uz izsoles namu, tie ir jau nošķirti un gatavi transportēšanai.
 • Transportu var nodrošināt izsoles nams un izdevumus par to sedz saimnieki, izsoles nams vienmēr nodrošinās, ka saimniekam par transportu būs maksimāli iespējami zemākā maksa.
 • Saimniekiem kuriem ir iespēja pašiem atvest dzīvniekus uz izsoles namu par to laicīgi jāinformē izsoles nams.
g
 • Komisijas maksa par izsoles pakalpojumiem ir 2.5% no gala pārdošanas cenas
 • Dzīvniekus jāpiesaka vēlākais vienu nedēļu pirms izsoles.
 • 60 dienas pirms izsolēm pieteiktos dzīvniekus nedrīkst pārvietot uz citu novietni! Ja ir tikušas veiktas novietnes izmaiņas šajā periodā, obligāti par to jāinformē izsoļu nams, piesakot dzīvnieku.

Jāņem vērā, ka rudens sezonā, vietu ierobežotības dēļ, dzīvnieki ir jāpiesaka pēc iespējas laicīgāk un nedēļu pirms izsoles, sazvanot Janu Kreicmani: +371 25433310, japārliecinās, ka liellopi tiks iekļauti maršrutā.

foto
 • Obligāti līdzi Veterinārais apliecinājums (izziņa)
 • Dzīvniekiem jābūt klīniski veseliem un saimniecības novietnei jābūt brīvai no infekcijas slimībām
 • Novietne ir izmeklēta atbilstoši Latvijā noteiktajam ikgadējam Dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plānam

Lūdzu norādīt uz izziņas apkalpojošā vetārsta kontakt informāciju.

Informācija pircējiem

 • Pircējs ar savu dalību izsolē apliecina, ka ir iepazinies ar Liellopu izsoļu nama noteikumiem.
 • Izsoles sākum cenu nosaka izsoles nams
 • Izsoles solis ir 0.05 Euro/kg un pussolis 0.02 Euro/kg.
 • Izsoles laikā solītā cena ir bez PVN.
 • Komisijas maksa ir norādīta izsoles nama nolikumā.
 • Pēc izsoles pircējiem ir jānorēķinās par nopirkatjiem dzīvniekiem uz vietas vai vienojoties ar izsoles namu tiek noteikts cits termiņš, bet ne ilgāk kā 15 dienas.
foto